lukas jotautas

Lukas Jotautas

Tel. 8 621 70118

2 metų meistriškumo ugdymo

15-16 metų vaikinai
2 metų pradinio rengimo

10-12 metų berniukai

Trenerio vardas, pavardė

Grupė, sav.val. skaičius
 Pirmadienis
 Antradienis
 Trečiadienis
 Ketvirtadienis
 Penktadienis
 Šeštadienis

LUKAS JOTAUTAS

(Krepšinis)

2m. prad. reng.

2001 /2004

9 val.

17.15-19.30

„Ąžuolo“

mažoji salė

17.15-19.30

„Ąžuolo“

mažoji salė

16.45-19.00

„Ryto“ prg.

2 m.prad. reng.2005m.

ir jaun.. bern.7

9 val.

15.00-17.15

„Ąžuolo“ m. salė2

15.00-17.15

„Ąžuolo“ m. salė2

17.30-19.45

„Ryto“ prg.