Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos sporto universitetu

Šiandien Lietuvos sporto universiteto rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė ir Varėnos sporto centro direktorius Ruslan Oleinik pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Varėnos rajono savivaldybės vicemeras Tomas Šimukonis pažymėjo, kad šis bedradarbiavimas yra labai svarbus žingsnis į priekį. „Tai padės skatinti mūsų jaunus ir perspektyvius sportininkus rinktis su sportu susijusį profesinį kelią ir galbūt net sugrįžti į Varėną, taip pat bus plečiamos galimybės tobulintis jau esamiems specialistams. Neabejoju, kad pridėtinės vertės šis bendradarbiavimas turės tiek Varėnos sporto centrui, tiek Lietuvos sporto universitetui“, – džiaugėsi vicemeras.

Pasirašius sutartį, Lietuvos sporto universitetas (LSU) sudarys sąlygas Varėnos sporto centro siunčiamiems specialistams kelti kvalifikaciją LSU, esant galimybei sudarys Varėnos sporto centro specialistams sąlygas naudotis LSU metodine bei materialine baze, esant Varėnos sporto centro kvietimui, užtikrins savo specialistų dalyvavimą Varėnos sporto centro rengiamuose susirinkimuose, konferencijose, seminaruose, kursuose, sporto ir kituose  renginiuose, vykdyti kitus su Varėnos sporto centru bendrus projektus, susijusius su sporto mokslo, švietimo,  sporto ir sveikatinimo veiklomis.

Varėnos sporto centras įsipareigoja esant poreikiui konsultuoti LSU personalą tobulinant studijų programas, esant poreikiui užsakyti mokslinius tyrimus ir testavimus sporto ir sveikatinimo srityse, esant galimybei sudaryti sąlygas LSU studentams atlikti praktiką  Varėnos sporto centre, kviesti LSU specialistus į organizuojamus Varėnos sporto centro susirinkimus, konferencijas, seminarus, kursus, sporto ir kitus renginius, vykdyti kitus su LSU bendrus projektus, susijusius su sporto mokslo, švietimo,  sporto ir sveikatinimo veiklomis.

Įstaigų susitarimo tikslas – siekiant nusimatytų tikslų, bendradarbiauti tarpusavyje ir kitose galimose (ir Sutartyje neaptartose) bendradarbiavimo srityse bei galimomis bendradarbiavimo formomis.