Vytas Martūnas

Vytas Martūnas

Tel. 8 62610909, 831046181

2 metų meistriškumo ugdymo grupė

2005-2007 m. gim. vaikinai

2 metų pradinio rengimo grupė

                 2012 m. ir jaunesni. gimn. berniukai