Darbo taryba

Darbo tarybos rinkimų rezultatai.

Darbo tarybos rinkimai įvyko 2024 m. vasario 27 d. Juose dalyvavo 76,47 % rinkimų teisę
turinčių darbuotojų. Daugiausiai balsų surinkę kandidatai tapo darbo tarybos nariais, tai:

  1. Gediminas Barysas, gelbėtojas / treneris.
  2. Rolandas Markinas, sportinės veiklos projektų vadovas.
  3. Povilas Petrušis, treneris.
  4. Rasa Česnakovskytė, kasininkė.

Darbo tarybos rinkimų komisija.

Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr.1
Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr.2
Įsakymas dėl Darbo tarybos rinkimu tvarkos ir rinkimu komisijos