Egidijus Kašėta

Egidijus Kašėta

Tel. 8 69846231

2 metų meistriškumo ugdymo grupė

2011-2012 m. gim. berniukai ir mergaitės

1 metų meistriškumo ugdymo grupė

2013-2014 m. gim. berniukai ir mergaitės