Povilas Petrušis

Povilas Petrušis

Tel.  8 670 14744

4 metų meistriškumo ugdymo grupė

2007-2008 m. gim. vaikinai
2 metų pradinio rengimo grupė

2013-2014 m. gim. berniukai