TOMAS BARYSAS

Tomas Barysas

Tel. 8 614 37271

5 metų meistriškumo ugdymo

16 metų vaikinai

5 metų meistriškumo ugdymo

15 metų vaikinai

2 metų pradinio rengimo

14-15 metų vaikinai