TOMAS BARYSAS

Tomas Barysas

Tel. 8 614 37271

2 metų meistriškumo ugdymo grupė

2011-2012 m. gim. berniukai

2 metų pradinio rengimo grupė

2011-2012 m. gim. mergaitės