Negalią turintys rajono gyventojai vasarą palydėjo kitaip

Rugpjūčio 26 – rugsėjo 1 dienomis rajono gyventojai stovyklavo Šventojoje, kur kiekvieną dieną negalią turintys asmenys sportavo, atliko tiek intelekto reikalaujančius, tiek fizinius pratimus. Stovyklos metu savanoriai ir socialinis darbuotojas vedė diskusijas kaip sveikai gyventi, kaip taisyklingai maitintis, bet ir kaip spręsti iškylančius sunkumus, krizes, kaip valdyti emocijas. Ir visa tai dėka ES lėšomis finansuojamo projekto. Projektas „Mes esame reikalingi vieni kitiems“ prisideda prie bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos neįgaliųjų asmenų socialinei atskirčiai mažinti – psichosocialinės, sociokultūrinės paslaugos vykdymo.  Įgyvendinamo projekto metu apmokyti penki savanoriais, pravesti mokymai negalią turintiems asmenims, pritaikyta ir treniruoklių salės erdvė ir su savanorių pagalba balandžio – birželio mėnesiais vyko taisyklingo fizinio aktyvumo apmokymai treniruoklių salėje. Rugsėjį aktyvios veiklos pratimai bus vedami baseine, todėl visi norintys sportuoti kviečiami iš anksto registruotis.

BĮ Varėnos sporto centras kartu su partneriais Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Varėnos skyriumi ir Varėnos rajono neįgaliųjų draugija nuo 2018 metų rugsėjo 21 dienos įgyvendina projektą Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-22-0002 „Mes esame reikalingi vieni kitiems“. Projekto tikslas – didinti Varėnos miesto neįgaliųjų asmenų socialinę integraciją per fizinio aktyvumo veiklas. Asmenų su negalia socialinis užimtumas, fizinis aktyvumas – vienas pagrindinių neįgaliųjų integracijos į visuomenę rodiklis. Varėnoje šios tikslinės grupės asmenys iki projekto įgyvendinimo neturėjo sąlygų užsiimti taisyklinga fizine veikla. Visa tai sąlygoja neįgalių gyventojų neįsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, didina  socialinę atskirtį ir susvetimėjimą.

Viso projekto vertė 28 958,90 eurų, socialinių paslaugų naudą gavę projekto tikslinė grupė – 30 asmenų. Projektas įgyvendinamas iki 2020-03-21.

Varėnos sporto centro informacija