Kviečiame negalią turinčius asmenis į fizinio aktyvumo veiklas

BĮ Varėnos sporto centras kartu su partneriais Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Varėnos skyriumi ir Varėnos rajono neįgaliųjų draugija nuo 2018 metų rugsėjo 21 dienos įgyvendina projektą Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-22-0002 „Mes esame reikalingi vieni kitiems“. Projekto tikslas – didinti Varėnos miesto neįgaliųjų asmenų socialinę integraciją per fizinio aktyvumo veiklas. Asmenų su negalia socialinis užimtumas, fizinis aktyvumas – vienas pagrindinių neįgaliųjų integracijos į visuomenę rodiklis. Varėnoje šios tikslinės grupės asmenys iki projekto įgyvendinimo neturėjo sąlygų užsiimti taisyklinga fizine veikla. Visa tai sąlygoja neįgalių gyventojų neįsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, didina  socialinę atskirtį ir susvetimėjimą.

Apmokyti penki savanoriais, pravesti mokymai negalią turintiems asmenims – tai pirmosios projekto įgyvendintos veiklos. Projekto įgyvendinimo metu jau pritaikyta ir treniruoklių salės erdvė ir su savanorių pagalba balandžio – birželio mėnesiais bus vedami taisyklingo fizinio aktyvumo apmokymai treniruoklių salėje. Planuojama, kad užsiėmimai skirti negalią turintiems asmenims Varėnos sporto centre vyks pirmadieniais nuo 14 iki 15 val., trečiadieniais nuo 16 iki 17 val. ir penktadieniais nuo 14 iki 15 val.

Projektas „Mes esame reikalingi vieni kitiems“ prisideda prie bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos neįgaliųjų asmenų socialinei atskirčiai mažinti – psichosocialinės, sociokultūrinės paslaugos vykdymo. 

Viso projekto vertė 28 958,90 eurų, socialinių paslaugų naudą gavę projekto tikslinė grupė – 30 asmenų. Projektas įgyvendinamas iki 2020-03-21.

Varėnos sporto centro informacija